Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

 Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest : Optyk 110 Tadeusz Kostulski, ul. Sikorskiego 110, 66-400 Gorzów Wlkp.

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

  • wykonania usługi optometryczno – okulistycznej ,  zgodnie z zawartą umową  (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku wykonania usługi refundowanej przez NFZ podstawą prawną jest art. 9 ust. 1 lit. a i h RODO )
  •  wykonania umowy sprzedaży ( podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lt. B RODO)
  •  obrony praw lub roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , RODO) 
  •  wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku z przepisami prawa podatkowego).
  1. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane  podmiotom , przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania , w szczególności takim jak , laboratoria i pracownie okulistyczne i optyczne. 

  1. Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dane osobowe zawarte w dokumentacji związanej z wykonaną umową będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym zawarto umowę.

  1. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VIII.     Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 

  1. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;